Απαγόρευση χρήσης πυρός από 15 Απριλίου

Ισχύει μεταξύ άλλων και για την Πελοπόννησο

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 948 Φ.702.15/ 08-04-2024 Απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, η οποία
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ. Β’ 2230/12-04-2024) με θέμα «Παράταση απαγόρευσης χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.», προβλέπεται ότι:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 15-04-2024 οποιαδήποτε χρήση πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τις νήσους Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και για τις νήσους Κύθηρα, Σπέτσες, Πόρο, Ύδρα και Μέθανα της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Αν. Διοικητή
Διαμαντής Κ. Τσολομίτης
Αντιπύραρχος Γ.Κ.