Ανοιχτές οι εμπορικές επιχειρήσεις του Ναυπλίου στις 30/11

Ανακοίνωση του οικείου Εμπορικού Συλλόγου

Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει σχετικά με την αργία της 30ης Νοεμβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης του Φρουρίου του Παλαμηδίου, με το Βασιλικό Διάταγμα από 126.1959 ( ΦΕΚ 143/Α/14.7.1959 ),  που έχει οριστεί η 30η     Νοεμβρίου εκάστου έτους,   επέτειος της Απελευθέρωσης   παρά των Ελλήνων του Φρουρίου  του Παλαμηδίου, ως ημέρα αργίας για την  πόλη του Ναυπλίου των

Δημοσίων Καταστημάτων  και Υπηρεσιών.

Το παραπάνω διάταγμα , επικαιροποιήθηκε  με την υπ . αριθμ.36991/03-10-2005

εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, που ορίζει την 30η Νοεμβρίου εκάστοτε έτους,

ως ημέρα αργίας για την πόλη του Ναυπλίου,  για τα  Δημόσια  Καταστήματα  και                                 

τις Υπηρεσίες.

Κατ’ επέκταση , αναφορικά με τα  παραπάνω τα καταστήματα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν  ΑΝΟΙΧΤΑ.

Εκ του ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βερδελής             Ελένη Ασπιώτη