Αναζητείται υπάλληλος για το κατάστημα Mr Donuts

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο κατάστημα της πλατείας

Αναζητείται υπάλληλος για το κατάστημα Mr Donuts της πλατείας για όλες τις βάρδιες. Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο κατάστημα της πλατείας .