Αναζητείται υπάλληλος για το κατάστημα Mr Donuts

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο κατάστημα της πλατείας