Αναστολή λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων & μουσείων Αρκαδίας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.: 2710225243

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Στο διάστημα αυτό οι αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία της Αρκαδίας θα είναι προσβάσιμοι για διαδικτυακή περιήγηση μέσα από τις ιστοσελίδες www.tegeamuseum.gr και www.ecastles.culture.gr. Σε κάθε περίπτωση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας παραμένει με το στελεχιακό της δυναμικό στη διάθεση του κοινού για να το εξυπηρετήσει συνεχίζοντας κανονικά τη διοικητική λειτουργία της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.: 2710225243, email: efaark@culture.gr

Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου
Δρ. Αρχαιολόγος