Ανανέωση & έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Ανακοίνωση Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας

Από τη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 253/30-12-2022 (ΑΔΑ: 6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την 23η Ιανουαρίου 2023 θα ξεκινήσει η ανανέωση & η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ) για το έτος 2023.

Τα Δελτία των δικαιούχων θα ανανεώνονται/εκδίδονται από την Υπηρεσία μας και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) του Νομού μας μέχρι 31-10-2023.

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος των Δελτίων όπως έχει ορισθεί από την παραπάνω εγκύκλιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

2731363222, 2731363220, 2731363234

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ