Ανακοίνωση ΕΠΣ Λακωνίας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Κατά την κατάθεση των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών – ποδοσφαιριστριών περιόδου 2020-2021 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και μία ακόμα πρόσφατη φωτογραφία.

Επίσης μαζί με την αίτηση μεταβολών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση θεωρημένης Κάρτας Υγείας Αθλητή, προκειμένου αντίγραφο να αποσταλεί στην Ε.Π.Ο. για την έκδοση του δελτίου (η πρωτότυπη Κάρτα Υγείας θα επιστρέφεται).

Υπενθυμίζουμε τις Μετεγγραφικές περιόδους επαγγελματιών/ερασιτεχνών της ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

θερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματιών 3/8-30/9/2020
θερινή μετεγγραφική περίοδος άνεργων επαγγελματιών 1-16/10/2020 και έως ώρα 17:00
Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματιών 1/1-1/2/2021
Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος άνεργων (άρθρο 6 παρ. 1 Κ.Ι.Μ.Π. FIFA)επαγγελματιών 2-15/2/2021 και έως ώρα 17:00

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 1/1-1/2/2021
Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 1/1-26/2/2021
Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 3/8-2/11/2020
Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 1/1-1/2/2021
Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν 3/8/2020-30/6/2021
Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 1/1-30/4/2020
Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 3/8/2020-30/6/2021
Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 3/8/2020-30/6/2021