Ανακοινώσεις για τέλη καθαριότητας και κοινοχρήστων χώρων 2021

Ανακοίνωση του δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την περίληψη της με αριθμό 19/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής είσπραξης τελών καθαριότητας – φωτισμού και φ.η.χ. σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου covid-19, καθώς και την περίληψη της με αριθμό 18/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 177/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων.