Αναγγελία θέσης εργασίας από το Τεχνικό Γραφείο ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για άμεση συνεργασία

Η αγγελία αφορά στην άμεση συνεργασία με τοπογράφο, Πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

Δείτε τις λεπτομέρειες: