Άμεση αντίδραση της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ

Σχετικά με το άρθρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Μεσσηνίας” για το ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas”

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (Εθνική ΔΟΕΠΕΛ) που εκπροσωπεί δια των μελών του τριτογενούς τομέα (διακίνηση/εξαγωγές) του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών το 96% των εξαγωγών της χώρας:

Δηλώνουμε, ότι το άρθρο σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ με τίτλο «Παγκόσμια κατοχύρωση για την “Ελιά Καλαμάτας” ΠΟΠ» του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Μεσσηνίας”, είναι ανακριβές και δημιουργεί υποψίες την χρονική στιγμή της δημοσίευσης του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην έκφραση που επακριβώς αναγράφεται ως εξής “…σε πείσμα όσων επιχειρούν με κάθε μέσο την κατάργηση/καταστρατήγηση…” αναφερόμενο στην ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas”. 

Είναι σαφές, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, ότι ουδείς αντιμάχεται ή προσπαθεί να καταργήσει/καταστρατηγήσει το προϊόν ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas”.

Άλλωστε όπως είναι γνωστό, η Aπόφαση 1773/251445/2.9.2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποκαλούμενη και “Απόφαση Γεωργαντά”, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό της κατοχύρωσης των εξαγωγών του 99,7% των εξαγόμενων ελληνικών επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας “Καλαμών/Καλαμάτα” της χώρας (80.000+ τόνοι), αυξάνοντας το εθνικό προϊόν κατά 250+ εκατ. ευρώ, δεν εμποδίζει ούτε κατ’ ελάχιστο τη διακίνηση και τις εξαγωγές του προϊόντος με την εμπορική ονομασία “ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας”/“PDO Elia Kalamatas”. 

Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι το εν λόγω ΠΟΠ δεν παρουσιάζει καμιά απολύτως εξαγωγική δυναμική.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ποσότητα που εξήχθη από το 1996 που αναγνωρίστηκε μέχρι σήμερα, δεν έχει ξεπεράσει τους 247 τόνους ή το 0,30% των ελληνικών εξαγωγών της ποικιλίας “Καλαμών/Καλαμάτα” με την εμπορική ονομασία “Kalamata olives” (80.000+ τόνοι). Επομένως δεν είναι καθόλου κατανοητό από το παραπάνω άρθρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Μεσσηνίας” ποιο είναι το συμφέρον όλων αυτών που απεργάζονται την δήθεν κατάργηση/καταστρατήγηση του ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas”, μιας ονομασίας που δεν πουλάει!!! 

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ αντιμετωπίζει και τους δύο εμπορικούς τύπους των επιτραπέζιων ελιών “Kalamata olives” και ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas”, ως εθνικά προϊόντα, ανάλογα βέβαια με την σπουδαιότητα που παρουσιάζει ο κάθε ένας εμπορικός τύπος:

  1. Εμπορικός τύπος με την ονομασία “Kalamata olives” των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας του δέντρου “Καλαμών/Καλαμάτα”: που παράγεται σε όλες τις παραγωγικές Π.Ε. της χώρας, καθιερωμένος στην παγκόσμια αγορά από το 1930 και θεσμοθετημένος στην Ελλάδα ως υποχρεωτική εμπορική ονομασία με το Βασιλικό Διάταγμα 10/1954 και το Προεδρικό Διάταγμα 221/1979:
1.1)
110.000+
τόνοι ελαιόκαρπος της ποικιλίας Καλαμών/Καλαμάτα από όλη την χώρα συλλέγονται από :
1.2) 
27.000+
γεωργικές εκμεταλλεύσεις από όλη τη χώρα και οδηγούνται στην μεταποίηση για την παρασκευή του εμπορικού τύπου με την ονομασία “Kalamata olives” από:
1.3)
150+
σύγχρονες μεταποιητικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα οι οποίες παρασκευάζουν συνολικά:
1.4)
90.000+
τόνους έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν από όλη τη χώρα εκ των οποίων:
1.5)
80.000+
τόνοι αξίας 250+ εκατ. ευρώ εξάγονται με την εμπορική ονομασία Kalamata olives σε:
1.6)
100+
χώρες και
1.7)
10.000
τόνοι καταναλώνονται στην Ελληνική αγορά
  1. Εμπορικός τύπος με την ονομασία ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas” των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας του δέντρου “Καλαμών/Καλαμάτα”: που παράγεται και μεταποιείται μέσα στην οριοθετημένη ζώνη της Π.Ε. Μεσσηνίας (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ) και που αναγνωρίσθηκε το 1996.
2.1)
300
τόνοι ελαιόκαρπος της ποικιλίας Καλαμών/Καλαμάτα από την οριοθετημένη ζώνη/προέλευση (Π.Ε. Μεσσηνίας), συλλέγονται από:
2.2) 
γεωργικές εκμεταλεύσεις της οριοθετημένης ζώνης της Π.Ε. Μεσσηνίας και οδηγούνται στην μεταποίηση για την παρασκευή του εμπορικού τύπου με την ονομασία “ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas” ΠΟΠ από:
2.3)
1 ή 2
σύγχρονες μεταποιητικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις της Π.Ε. Μεσσηνίας οι οποίες παρασκευάζουν συνολικά:
2.4)
277
τόνους (η καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών) έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν με την εμπορική ονομασία ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas” από την Π.Ε. Μεσσηνίας εκ των οποίων:
2.5)
247
τόνοι αξίας έως 1 εκατ.ευρώ εξάγονται με την εμπορική ονομασία PDO “Elia Kalamatas” από την Π.Ε. Μεσσηνίας
2.6)
42
χώρες και
2.7)
30
τόνοι πωλούνται στην Ελληνική αγορά με την εμπορική ονομασία ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”

Μετά τα παραπάνω διαχειριστικά στοιχεία προκύπτει εύλογα το ερώτημα:

Δεν είναι παράξενο κάποιοι λίγοι Μεσσήνιοι εκπρόσωποι να επιχειρούν τόσα χρόνια, από το 1996, με Διοικητικά μέτρα να σταματήσουν τις εξαγωγές οι οποίες σήμερα ανέρχονται στους 80.000+ τόνους ελληνικών επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας Καλαμών/Καλαμάτα με την εμπορική ονομασία “Kalamata olives”, καθιερωμένη στην παγκόσμια αγορά από το 1930, για να εξάγουν σήμερα 200 τόνους προϊόν με την εμπορική ονομασία ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas” και να πιστεύουν ότι τους “πνίγει και το δίκιο”;

Επίσης θα μπορούσε να μας εξηγήσει η πλευρά τον Μεσσηνίων πώς έγινε παγκοσμίως γνωστό το προϊόν με την εμπορική ονομασία ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”/PDO “Elia Kalamatas” όπως αναφέρεται στο άρθρο. Μήπως από τις ελάχιστες ποσότητες εξαγωγής του προϊόντος σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Ο.”ΔΗΜΗΤΡΑ”, τα οποία ούτε οι ίδιοι αμφισβήτησαν ποτέ;