Αλλαγή ημέρας λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης

Θα υποδέχονται το κοινό τη Μεγάλη Παρασκευή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λαϊκές αγορές Πλατείας Βαλτετσίου και Πλατείας Θεοκρίτου θα λειτουργήσουν αντί του Μ. Σαββάτου 23/4/2022 την Μ. Παρασκευή 22/4/2022.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ