Αλεξανδράκης | Ζητείται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού

Παρέμβαση για τα ΑμεΑ

Κύριε Πρωθυπουργέ, στις εξαιρετικές συνθήκες που βιώνουμε στη χώρα είναι ανάγκη να προστατέψετε τους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί δε γίνονται δεκτά όλα τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν νόμιμα στην κατοχή τους και είναι σε ισχύ είτε έχουν εκδοθεί πριν το 2011 ή μετά το 2011 από νόμιμη υγειονομική επιτροπή. Αυτά τα πιστοποιητικά φέρουν την επισήμανση “εφ’ όρου ζωής” ή “χρόνια πάθηση” και είναι απόλυτα ισχυρά έναντι όλων. Πρέπει να βοηθήσετε τη συγκεκριμένη στιγμή τους ανθρώπους με αναπηρία να μπορέσουν να λύσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τους διευκολύνεται στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο διότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς τις απαραίτητες καλύψεις που έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να τους προσφέρει.

Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Lawyer
Coordinator of “Man in the Epicenter” scientific Forum

Παρακολουθήστε το video πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/Τάκης-Αλεξανδράκης-103413627729937/