Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης αποδοχών προνοιακής παροχής

Στο Κέντρο Κοινότητας των Δήμων

Τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων πρέπει να καταχωρηθούν στις φορολογικές δηλώσεις στους κωδικούς 781 και 782, με σκοπό το εν λόγω ποσό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά αν χρειαστεί, για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης. Γι’ αυτό πρέπει ννα υποβάλλετε αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας, για να παραλάβετε τη βεβαίωση αποδοχών προνοιακής παροχής, απαραίτητη για τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης.

https://www.facebook.com/103413627729937/posts/273070850764213/

Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Lawyer
Coordinator of “Man in the Epicenter” scientific Forum