6ο Δημοτικό Σπάρτης | Επανέρχεται η Επιτροπή Κατοίκων

"Καλούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Π.Ε. Λακωνίας να προχωρήσουν"

Ύστερα από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάθεση της Μελέτης του 6ου Δημοτικού Σχολείου -7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και την έκφραση ενδιαφέροντος από 2 Κοινοπραξίες Μελετών,

ΚΑΛΟΥΜΕ

την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που –επιτέλους- έβαλαν το σοβαρό και επί 10ετίες χρονίζον αυτό θέμα σε διαδικασία υλοποίησης, να προχωρήσουν άμεσα ΚΑΙ τις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της Μελέτης του έργου, ώστε, στη συνέχεια, να εκκινήσουν και οι διαδικασίες ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου-7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης (το 6ο Σχολείο είναι ιδρυμένο από το 1994) στο οικόπεδο που έχει αποκτηθεί από το 2008.

Σπάρτη 23 Ιανουαρίου 2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ