3 θέσεις μόνιμων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Με απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η προκήρυξη τριών (3) θέσεων μονίμου ιατρικού προσωπικού για τη ΝΜ Πύργου. Πρόκειται για μία (1) θέση Παθολογίας , μία (1) θέση για τη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και μία (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής. Οι δύο πρώτες θέσεις επαναπροκηρύσσονται μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Διοίκηση του ΓΝ Ηλείας. Εγκρίθηκαν συνολικά 170 θέσεις για 77 Νοσοκομεία της χώρας και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Από τις αρχές του χρόνου η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου έχει ενισχυθεί με πέντε (5) μόνιμους ιατρούς, τέσσερις (4) για τη ΜΕΘ και μία (1) για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), και έχουν προκηρυχθεί έξι (6) θέσεις μονίμου ιατρικού προσωπικού (δύο (2) θέσεις για το ΤΕΠ, μία (1) Αναισθησιολογίας, μία (1) Παθολογίας και μία (1) Ακτινοδιαγνωστικής ). Παράλληλα έχουν αναλάβει καθήκοντα και δύο (2) επικουρικοί ιατροί, μία Μαιευτικής Γυναικολογίας και μια Αναισθησιολογίας.

Επίσης, την ερχόμενη Δευτέρα επανέρχεται Επικουρικός Ακτινολόγος, της οποίας η διετής σύμβαση ολοκληρώθηκε αρχές Οκτωβρίου και διορίζεται εκ νέου εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες πιστώσεις με δεδομένο ότι πλέον οι τακτικές της αμοιβές θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

«Η προσπάθεια για την ενίσχυση της ΝΜ Πύργου συνεχίζεται με στοχευμένες παρεμβάσεις ιδιαίτερα σε τμήματα που παρουσιάζουν οριακή σταθερότητα» επισήμανε ο Διοικητής του Γ.Ν. Ηλείας Κώστας Διαμαντόπουλος, προσθέτοντας ότι στόχος για το 2019 είναι η ενίσχυση τμημάτων και κλινικών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ορατό πρόβλημα, αλλά στηρίζεται στην ύπαρξη επικουρικών ιατρών, όπως για παράδειγμα η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και η Μαιευτική Γυναικολογική.

Επιπλέον, τόνισε ότι στο στάδιο έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βρίσκεται και η σύσταση μιας θέσης Ψυχιατρικής η οποία θα προστεθεί στις τρεις υπάρχουσες οι οποίες έχουν καλυφθεί. «Πρόκειται για στοχευμένη τροποποίηση ώστε να μπορέσουμε να προκηρύξουμε μια ακόμη θέση Ψυχιατρικής το 2019 με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες του Ψυχιατρικού τομέα. Επρόκειτο για μια στρέβλωση του Οργανισμού του 2012 που προέβλεπε μόλις τρεις θέσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν».