2ος ψεκασμός δακοκτονίας σε Ζαραφώνα και Καρίτσα

Έναρξη διαδικασίας στις 17 Αυγούστου

Προς τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ( με email : vasilounis.dimitris@gmail.com)

Παρακαλούμε για έναρξη 2ου γενικού δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις περιοχές ΖΑΡΑΦΩΝΑΣ-ΚΑΡΙΤΣΑΣ Δήμου ΕΥΡΩΤΑ.

Ημερομηνία έναρξης: ( ημέρα ) ΤΕΤΑΡΤΗ (ημερομηνία) 17-08-2022

Διάρκεια ψεκασμού σε ημέρες: ( ανώτερη) 3-3.

Η εντολή εξεδόθη : Παρασκευή 12 -08 -2022.

Εντομοκτόνο : Forza zeon 10 CS ( lamda cyhalothrin 9,43 β/β ).

Τομεάρχης: Σαρρή Σοφία-Μιχαλακάκου Φωφώ.

Αν. Επόπτης: Κωνσταντίνος Σαμιώτης .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Δήμο ΕΥΡΩΤΑ για σχετική ειδοποίηση των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων και των κατοίκων με email : geopevrota@1448.syzefxis.gov.gr
g.panotopoulou@1499.syzefxis.gov.gr

Για την έκδοση της εντολής λαμβάνονται υπόψη :
1. Η 751/01-06-2022 ( ΑΔΑ :ΨΔ3Τ7Λ1-ΕΡΟ ) Απόφασης Οικ. Επιτροπής Περ. Πελοποννήσου
περί προσωρινών μειοδοτών ψεκασμών στην ΠΕ Λακωνίας .
2. Το άρθρο 98 του Ν. 4941 ( ΦΕΚ 113/Α/16-6-2022 ) .
3. Η 867/28-06-2022 ( ΑΔΑ : Ω8Σ37Λ1-9ΛΑ ) Απόφασης Οικ. Επιτροπής Περ. Πελοποννήσου
περί αποδοχής εκτέλεσης του έργου από τους προσωρινούς μειοδότες .

Ο Αν. Επόπτης Δακοκτονίας                                              Ο Αν. Δ/ντής Δακοκτονίας
ΠΕ Λακωνίας                                                                        & Αν. Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Λακωνίας κ.α.α.
Κ. Σαμιώτης                                                                           Κ. Βουνάσης