Τρία ακόμη ιατρεία με διαδίκτυο σε περιοχές της Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι συνεχίζει την τοποθέτηση Internet σε Αγροτικά Ιατρεία των Τοπικών Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα συνδέθηκαν οι Τοπικές Κοινότητες Πελλάνας, Λογγανίκου και Βορδόνιας. Η ενέργεια αυτή του Δήμου Σπάρτης γίνεται προκειμένου οι γιατροί να μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να διευκολύνονται κατά το μέγιστο οι δημότες μας.