Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ: Στις 31/1 η λήξη της διαδικασίας

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ24α/Γ.Π.οικ.58156/1009/14-12-2015 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας έχει ξεκινήσει η θεώρηση & χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2015 από την Υπηρεσία μας και από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Νομού μας .

Σας επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας θεώρησης-χορήγησης των Δελτίων έχει ορισθεί από την παραπάνω εγκύκλιο η 31η Ιανουαρίου 2016. Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2016,

Τα Δελτία που θα έχουν θεωρηθεί-χορηγηθεί για το έτος 2015 θα ισχύουν το χρονικό διάστημα μέχρι της έκδοσης της νεότερης εγκυκλίου του 2016.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:

2731363234, ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)