Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αρκαδίας για δανειολήπτες, εργαζομένους και ανέργους

•Ευρεία σύσκεψη Επιμελητηρίου, ΟΕΒΕΑ, επαγγελματικών σωματείων και εμπορικών συλλόγων της Αρκαδίας με θέμα τα προβλήματα των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με φορείς της Αρκαδίας προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Μετά από έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο το σύνολο των φορέων των επαγγελματιών των βιοτεχνών και των εμπόρων κατέληξε ομόφωνα σε ένα κοινό υπόμνημα στο οποίο συνοψίζονται συνοπτικά οι διαπιστώσεις, αλλά και οι προτάσεις που θεωρούν απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση. Μπορείτε να δείτε το πλήρες υπόμνημα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr. Το υπόμνημα αυτό θα προωθηθεί σε όλους τους φορείς της Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην κυβέρνηση.

•Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Από το Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για 100.000 ανέργους. Στόχος είναι να καλύψει έως και 100.000 θέσεις εργασίας, με χρονική διάρκεια που θα είναι οκτώ μήνες (έναντι πέντε που είναι σήμερα), με τη συμμετοχή και των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Ως εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης των πόρων, έτσι ώστε να αυξηθούν ανάλογα οι ωφελούμενοι και να ανέλθουν έως και τους 150.000.

•Ελάφρυνση στις δόσεις 700.000 στεγαστικών δανείων και 400.000 καταναλωτικών

Ανάσα σε περισσότερους από 700.000 δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια, έχει φέρει το αρνητικό επιτόκιο euribor, καθώς βλέπουν τις δόσεις των δανείων τους να ακολουθούν καθοδική πορεία. Ο αριθμός ανεβαίνει στο 1,1 εκ. μαζί με τα καταναλωτικά αφού τα δάνεια αυτά αριθμούν τα 400.000. Το θετικό για τους δανειολήπτες είναι ότι η πτώση στα επιτόκια της διατραπεζικής θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Δηλαδή οι δόσεις των δανείων θα συνεχίσουν να μειώνονται.

•Επιδότηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της αγοράς για στελέχωση των επιχειρήσεων από καταρτισμένους συνεργάτες αποφάσισε την επιδότηση της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το κόστος συμμετοχής είναι 3.300€ από 3.900€ που ήταν αρχικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr.