Δ.Ευρώτα: Επιτυχημένη η ημερίδα για τη διαχείριση υδάτων!

Με αυξημένο ενδιαφέρον έλαβε χώρα η Ημερίδα με θέμα «Ορθολογική Διαχείριση Υδάτων στον Δήμο Ευρώτα» στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία

και συνεργασία της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και του Δήμου Ευρώτα. Σκοπός της Ημερίδας ήταν να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ορθολογικής χρήσης των υδάτων ώστε να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, αλλά και η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου των αδειών άρδευσης. Στο πλαίσιο αυτό οι ομιλητές στάθηκαν ιδιαίτερα στον υδρογεωλογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής και στους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομία νερού. Ιδιαίτερη έμφαση δε δόθηκε στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης από τους αγρότες δεδομένου ότι το 80% του νερού καταναλώνεται στη γεωργία. Όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξουν μελέτες για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων που θα αξιοποιούν στο έπακρο τους υδατικούς πόρους και θα έχουν μακροπρόθεσμα και μόνιμα οφέλη τόσο στην επάρκεια του νερού όσο και στο περιβάλλον.

Την αυλαία της Ημερίδας άνοιξε ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κι έθιξε το ζήτημα της χάραξης μιας ενιαίας πολιτικής για την υδροληψία. Επισήμανε δε τον προγραμματισμό εκπόνησης μελετών στο Δήμο Ευρώτα. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Διευθυντής Υδάτων Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Μήλιος ο οποίος αφού συνεχάρη τον Δήμαρχο Ευρώτα για το συστηματικό ενδιαφέρον του για την ορθή χρήση των υδάτων τόνισε την αξία του νερού και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση έργων με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας άλλων χωρών ή περιοχών. Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του υφιστάμενου καθεστώτος αδειοδότησης των έργων υδροληψίας και η αναφορά στο γεγονός ότι η άδεια αποτελεί ένα εργαλείο στο σχέδιο διαχείρισης των υδάτων από τη γεωλόγο και υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κα. Μαίρη Χρυσή.

Κατόπιν πήραν τον λόγο διαδοχικά ο γεωλόγος κ. Νίκος Καραλέμας, ο γεωπόνος, υπάλληλος της ΠΕ Λακωνίας κ. Γιώργος Μπουραζάνης, ο γεωπόνος, υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα κ. Δημήτρης Μπούτσαλης, ο γεωπόνος κ. Μιχάλης Θεοφιλάκος και ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα κ. Γιώργος Σωτηράκος. Οι εργασίες της Ημερίδας ολοκληρώθηκαν με την υποβολή ερωτήσεων από τους παρευρισκόμενους στους ειδικούς επιστήμονες.

Ανάμεσα σε αυτούς που παρακολούθησαν την Ημερίδα ήταν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΔΑΟΚ Λακωνίας κα. Βασιλική Θεοχαράκου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μάνης κ. Αντώνης Κουμεντάκος, πρόεδροι και μέλη ΤΟΕΒ, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ευρώτα, επιστήμονες με ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα, καθώς και αρκετοί δημότες.

Ο Δήμος Ευρώτα εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της Ημερίδας και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσους συνέβαλλαν στη διεξαγωγή της κι ιδιαίτερα τον Διευθυντή Υδάτων Πελοποννήσου κ. Μήλιο και τον Αντιδήμαρχο Ευρώτα κ. Θεόδωρο Παπαγιαννόπουλο.