Παράταση στο πρόγραμμα επισιστικής βοήθειας

Παρατείνεται στο Δήμο Σπάρτης (παλιό Δημαρχείο – κεντρική πλατεία Σπάρτης) για ένταξη στο πρόγραμμα Επισιτιστικής Συνδρομής, μέχρι και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015. Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας,

  για άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Υπενθυμίζουμε ότι :

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα  https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 και μπορεί να υποβληθεί και ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αστ. Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 2015 (οικονομικό έτος 2014) , κωδικό TAXIS.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την κ. Μαχαίρα Παναγιώτα (Τμήμα Πολιτικής και Υγείας Δ. Σπάρτης) στα τηλέφωνα 2731022226 – εσωτ.123/122/121  (Ευαγγελιστρίας 85-87).