Κανονικά η καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ παρά τις ανησυχίες …

Η πληρωμή όλων των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πραγματοποιηθεί κανονικά σε όλους τους δικαιούχους στις 29/04/2015, με εξαίρεση των συντάξεων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι οποίες θα καταβληθούν την επομένη εργάσιμη 30/04/2015.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ