Στο Συνήγορο του Πολίτη το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κατέθεσε την Παρασκευή 17/04/2015, καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, η καταγγελία αφορά τη μη μοριοδότηση με επιπλέον μόρια

λόγω αναπηρίας των ανέργων αναπήρων πολιτών, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία και απαιτεί o σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός για κάθε χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα, άρα και για το εν λόγω πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Της καταγγελίας προηγήθηκαν πολλαπλές ενέργειες και επαφές του Σωματείου ώστε στη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ να διορθωθεί η έλλειψη μοριοδότησης για τους ανέργους ανάπηρους πολίτες με κάποια τεχνική προσθήκη, με πρώτη τη συνάντηση του προέδρου του Σωματείου μας με τον αρμόδιο υπουργό κ. Πάνο Σκουρλέτη, έπειτα από τη μεσολάβηση του βουλευτή Λακωνίας κ. Θανάση Δαβάκη. Ο υπουργός στη συνάντηση αυτή αναγνώρισε το πρόβλημα που προέκυψε και παρέπεμψε το ζήτημα στην αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό κ. Αντωνοπούλου, με την οποία συνομίλησε τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Σωματείου μας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προσήλθε επανειλημμένα σε διάλογο με τους αρμοδίους για το ίδιο θέμα.

Έπειτα από την σχετική ενημέρωση των εμπλεκομένων για την πρόθεση μας να καταγγείλουμε την συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ, προχωρήσαμε στο έσχατο μέσο της καταγγελίας ώστε να προστατέψουμε το Συνταγματικό δικαίωμα για εργασία όλων των Ελλήνων και φυσικά των ατόμων με αναπηρία, που βιώνουμε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Εάν είχε γίνει η σύμφωνη με το νόμο συμπληρωματική – διορθωτική πρόσκληση, που θα προέβλεπε την μοριοδότηση των αναπήρων ανέργων πολιτών με επιπλέον μόρια λόγω αναπηρίας, θα λυνόταν το ζήτημα ανώδυνα, χωρίς τη χρήση του μέσου της καταγγελίας, στο οποίο καταφύγαμε ως έσχατη λύση.