Ε.Σ.Α.μεΑ.: Όχι στον αποκλεισμό των φοιτητών με αναπηρία

Το αναπηρικό κίνημα δεν μπορεί να καλείται κάθε τόσο να αποδεικνύει το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. Οργή και αγανάκτηση κατακλύζει για πολλοστή φορά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με αναπηρία  εξαιτίας της είδησης του αποκλεισμού τυφλού μαθητή,

αριστούχου και  βραβευμένου σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, από το Φυσικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα που ανακύπτει κάθε χρόνο θα πρέπει να λήξει με την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, και ειδικά της απαράδεκτης αντισυνταγματική  διάταξης της παρ. 2 του εν  λόγω άρθρου, με την οποία καθορίζεται ότι τα τμήματα των σχολών αποφασίζουν για ποιους πάσχοντες λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής η πάθησή τους με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία όπως αποδεικνύεται στηρίζεται στην υποκειμενική κρίση των πανεπιστημιακών καθηγητών και στην άγνοιά τους επί κοινωνικών θεμάτων.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά κατά την εξέταση τροποποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να συμμετέχει ενεργά για να συμβάλλει με τις εξειδικευμένες γνώσεις της στην βελτίωσή του, βάσει των αρχών της συμμετοχής των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν.

Απαράβατος όρος η απαγόρευση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση από οποιαδήποτε Σχολή! Ο χορός του αποκλεισμού φοιτητών με αναπηρίες καλά κρατεί εδώ και χρόνια. Ανάλογος αποκλεισμός φοιτητών με αναπηρία έχει καταγραφεί το έτος 2009 στο Α.Π.Θ. και το έτος 2011 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το οποίο αρκέστηκε σε εξοργιστική δικαιολογία της έλλειψη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε  απαντητικό του έγγραφο προς τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας.

Σε άλλες σχολές ο αποκλεισμός φοιτητών με αναπηρία καθορίζεται βάσει του κριτηρίου της έλλειψης υποδομών και σε άλλες σχολές, όπως στις σχολές του Α.Π.Θ. βάσει υποκειμενικών κριτηρίων που ενέχουν στοιχεία κοινωνικού ρατσισμού και άγνοιας  της ίδιας της αναπηρίας που χαρακτηρίζεται για την ποικιλομορφία της.

Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ενώ κάθε χρόνο έρχονται στην επιφάνεια τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αγνοείται συστηματικά το πλαίσιο συγκεκριμένων εμπεριστατωμένων προτάσεων που έχει καταθέσει η Ε.Σ.Α.μεΑ., τόσο από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, όσο και στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Ειδικά, ως προς το τρέχον θέμα που έχει ανακύψει με την εισαγωγή του συγκεκριμένου τυφλού μαθητή στο Φυσικό τμήμα του ΑΠΘ, και επειδή τα επιχειρήματα της Σχολής για να δικαιολογήσει την άρνησή της να τον δεχθεί είναι ανεδαφικά, αγνοώντας τις απεριόριστες και διαφορετικές δυνάμεις του κάθε ατόμου η Συνομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργού Παιδείας προς τον Πρόεδρο της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., και τον καλούμε δια μέσου αυτής επιστολής να συγκαλέσει άμεσα την Σύγκλητο για να αρθούν αναχρονιστικές αποφάσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την νέα σύγχρονη κοινωνική και δικαιωματική για την αναπηρία.