Με το δεξί ο Δ.Ευρώτας στη νέα χρονιά με νέα προγράμματα

Με την έλευση της νέας χρονιά ο Δήμος Ευρώτα προχωρά στην έγκριση νέων προγραμμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Στη νέα χρονιά ο Δήμος Ευρώτας δίνει το παρών και προσαρμόζει τις δομές του στα νέα δεδομένα του σήμερα βελτιώνοντας κατά πολύ τις υπηρεσίες του με μοναδικό γνώμονα το καλό του πολίτη.

Στις δομές αυτές εγκρίθηκαν μια σειρά από προγράμματα και η ολοκλήρωσή τους θα δημιουργήσει νέες βάσεις στο αύριο του Δήμου μας.

Ο Δήμος Ευρώτα Υπέβαλε πρόταση προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογής Tηλε-Ιατρικής με Χρήση Αυτόνομου Σταθμού Ιατρικών Μετρήσεων (Health Kiosk) του Δήμου Ευρώτα»

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αφενός από ένα δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health Kiosks) αφετέρου από Φορητά Συστήματα Μετρήσεων που θα εξοπλίσουν το προσωπικό υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου. Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν τον Ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο όπου θα αποθηκεύονται όχι μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων αλλά κάθε Ιατρικό δεδομένο που κρίνουν οι ίδιοι (ή προτείνει ο θεράπων Ιατρός) ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα του Ιατρικού Ιστορικού. Από το έργο θα προκύψουν ωφέλειες για τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες του Ιατρικού κλάδου.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει:
•    Στην αύξηση του αριθμού τον ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
•    Στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ)
•    Στην καθημερινή παρακολούθηση ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια
•    Στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση συμβάντων
•    Στη δημιουργία ιατρικού ιστορικού ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
•    Στην ελαχιστοποίηση άσκοπων μετακινήσεων των ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ
•    Στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών
•    Στη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
•    Στη στήριξη πολιτών που διαβιούν σε απομακρυσμένους οικισμούς
•    Στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας
•    Στην μείωση του αισθήματος εγκατάλειψης και αποκλεισμού
•    Στη συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
•    Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
•    Στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας
•    Στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας
Αντικείμενο του έργου είναι παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες του Δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Το σύστημα Τήλε-Ιατρικής θα αποτελείται από
•    Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
•    Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο
•    Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.
•    Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit)
Ο πολίτης θα επισκέπτεται τον Ιατρικό Σταθμό της περιοχής του, όπου θα εκτελεί μία σειρά βασικών Ιατρικών Μετρήσεων. Τα αποτελέσματα θα μπορεί να τα αποθηκεύσει στον ατομικό του Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο ή/και να τα εκτυπώσει την ίδια στιγμή. Από τη στιγμή που έχουν αποθηκευτεί είναι προσβάσιμα τόσο στον ίδιο όσο και στο Ιατρικό προσωπικό (κατόπιν εξουσιοδότησης) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας. O ψηφιακός φάκελος μπορεί να εμπλουτίζεται με πληθώρα άλλων ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία και ενημέρωση ενός ολοκληρωμένου Ιατρικού Ιστορικού. Επιπλέον το προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι», θα εξοπλιστεί με φορητές συσκευές ιατρικών μετρήσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν μπορούν να επισκεφθούν τους σταθμούς ιατρικών μετρήσεων. Ενώ η δυνατότητα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ορθής διάχυσης των πληροφοριών μέσω διαδικτυακής πύλης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη.

Επίσης ο Δήμος υπέβαλε πρόταση προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 με τίτλο «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν μια κρίσιμη υποδομή αλλά απαιτούν και μια συνεχή εγρήγορση και ανεμπόδιστο εκσυγχρονισμό που πρέπει να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Επιπλέον, η ολοκλήρωση αυτών των βασικών υποδομών ανοίγει το δρόμο για την παροχή νέων, προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφενός θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, αφετέρου θα συνεισφέρουν στην ουσιαστική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της παροχής πληροφόρησης, συμμετοχής και διαλογικής αλληλεπίδρασης για ένα ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητες και ευθύνες του Δήμου προς τους δημότες του.

Ειδικότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν θέματα ποιότητας ζωής, κοινωνικής πρόνοιας, βελτίωσης της υγείας, αναβάθμισης των δυνατοτήτων πρόληψης και διάγνωσης κτλ, αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς στόχους δραστηριοποίησης του Δήμου Ευρώτα για την καλύτερη και πολύπλευρη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτές οι νέες υπηρεσίες είναι σε πλήρη συμφωνία τόσο με την εθνική στρατηγική στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όσο και με τη στοχοθεσία και αρμοδιότητες των Δήμων. Αποτελούν το νέο βήμα, το νέο μοχλό ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εξυπηρέτησης, που τίθενται πλέον ως επίκαιροι και βιώσιμοι στόχοι λόγω των υφιστάμενων υποδομών στο Δήμο και της γενικότερης βελτίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου χρήσης και εξοικείωσης με υποδομές ΤΠΕ στη χώρα.
Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η παροχή νέων, προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρόνοιας και παροχών υγείας από το Δήμο Ευρώτα, κάνοντας εκτεταμένη χρήση υφιστάμενων έργων, υπηρεσιών και υποδομών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.
Οι νέες υπηρεσίες υγείας θα στηρίζονται σε σύγχρονες μεθόδους πιστοποίησης χρηστών για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης τους, διασύνδεσης χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα, διαλειτουργικότητας σε επίπεδο διαδικασιών και συστημάτων, επαναχρησιμοποιήσιμων, δυναμικών και κλιμακούμενων υπολογιστικών υποδομών, καθώς και πλαισίων/εργαλειοθηκών ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
To έργο με τίτλο «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και στην εξοικονόμηση πόρων.
Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και θα επεκτείνει τις δράσεις Πρόνοιας του Δήμου με την ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής, τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές, κλπ.)
Το σύστημα θα έχει πολλαπλό σκοπό:
•    θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή
•    θα προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φάκελου φροντίδας στους Δημότες
•    θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
•    θα συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

Τα δυο προγράμματα θα δώσουν νέα δεδομένα στον χώρο της υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή τους δήμου μας και θα ανακουφίσει εκατοντάδες συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.