O M.Χαρακόπουλος για την ακαρπία των ελαιοδένδρων

Ειδικό αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων στη νέα ΚΑΠ
«Με δεδομένες και τις κλιματικές αλλαγές, στη νέα προγραμματική περίοδο θα υπάρξει ειδικό αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων. Ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας, ο κ. Ciolos,

μιλώντας στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ τόνισε την αξία αυτού του Ταμείου Διαχείρισης Κρίσεων. Θα δημιουργηθεί, δηλαδή, ένας «κουμπαράς», στον οποίο θα προσφεύγουν τα κράτη-μέλη όταν για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τον αγρότη και τις καλλιεργητικές φροντίδες, αλλά με εξωγενείς παράγοντες, υπάρχουν τέτοιες απώλειες εισοδήματος. Θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Το 2014 αναλογιστική μελέτη για ένταξη νέων ασφαλιστικών κινδύνων στον ΕΛΓΑ
«Για να εντάξουμε ένα νέο κίνδυνο στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ χρειάζονται οπωσδήποτε αναλογιστικές μελέτες. Διότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής του, να υπάρχουν δηλαδή εκείνοι οι πόροι για να καλυφθεί ασφαλιστικά, αν έχουμε ζημιές.
Του χρόνου, το 2014, που συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον ΕΛΓΑ, θα εκπονηθεί μια μεγάλη αναλογιστική μελέτη που θα υπολογίσει τις δυνατότητες ένταξης νέων ασφαλιστικών κινδύνων στο σύστημα ασφάλισης του ΕΛΓΑ».

Καιρικές συνθήκες και παρενιαυτοφορία συνέβαλαν στη μειωμένη παραγωγή
«Το πρόβλημα της ακαρπίας είναι υπαρκτό και δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο στη Μεσσηνία ή γενικότερα την Πελοπόννησο, αλλά είναι ευρύτερο. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα του ΕΛΓΑ, φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των δέντρων σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν ήταν οι καλύτερες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρείται μειωμένη παραγωγή και σε άλλες περιοχές το φαινόμενο της σχινοκαρπίας και της ακαρπίας.
Βεβαίως, πρέπει να επισημάνω κάτι που οι επιστήμονες του ΕΛΓΑ, του Οργανισμού τονίζουν, ότι δεν πρέπει να αγνοούμε το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας, που είναι πιο έντονο συνήθως σε ξερικούς ελαιώνες, δηλαδή τα ελαιόδεντρα τη μια χρονιά δίνουν καλή παραγωγή και την άλλη όχι. Πέρυσι υπήρξε πολύ καλή παραγωγή ελιάς. Τα δέντρα ήταν υπερφορτωμένα. Άρα, θα πρέπει να συνυπολογιστεί στη φετινή μειωμένη παραγωγή και ο συντελεστής παρενιαυτοφορίας».

Οι ζημιές από τη μειωμένη παραγωγή μπορούν να ενταχθούν σε ΠΣΕΑ
«Η μειωμένη παραγωγή δεν αποτελεί αίτιο αποζημιώσεως από τον ΕΛΓΑ με βάση τον υφιστάμενο κανονισμό. Οι ζημιές, όμως, από τη μειωμένη παραγωγή μπορούν να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΠΣΕΑ. Προκειμένου, όμως, να τύχουν οι παραγωγοί ενίσχυσης για την αντιστάθμιση της απώλειας του εισοδήματός τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις:
1.    Η απώλεια της παραγωγής να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και η οποία να βεβαιώνει ότι η ζημιά είναι αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών.
2.    Η ζημιά σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας να είναι τουλάχιστον 30% σε σχέση με τη μέση απόδοση των τριών προηγούμενων χρόνων στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
3.    Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι πράγματι είχαμε δυσμενή καιρικά φαινόμενα και
4.    Η σχετική δαπάνη να εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών πριν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις και οι επισημάνσεις των ζημιών
«Ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μεσσηνίας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, και θα συνεχίσει να τις παρακολουθεί έως την περίοδο της συγκομιδής, μέχρι δηλαδή να διαμορφωθεί η τελική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.
Παράλληλα, οι Περιφερειακές Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της Μεσσηνίας, προέβησαν σε αξιολογήσεις και επισημάνσεις των ζημιών, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Η όλη διαδικασία, δηλαδή, είναι σε εξέλιξη».

Ο φάκελος για αποζημιώσεις πρέπει να κατατίθεται τεκμηριωμένος
«Δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής φάκελος για αποζημιώσεις κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα ετήσια προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων υποβάλλονται το νέο έτος, με την ολοκλήρωση του έτους ζημιάς.
Και αυτό γίνεται διότι ο φάκελος που υποβάλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του έτους ζημιάς. Άλλωστε, για να υπολογιστεί η απώλεια εισοδήματος θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή παραγωγή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και την τρέχουσα εμπορική τιμή διάθεσης του προϊόντος, για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με το μέσο όρο εισοδήματος της προηγούμενης τριετίας».

Πιο γρήγορα οι ενισχύσεις ΠΣΕΑ στους αγρότες
«Πράγματι τα τελευταία χρόνια υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των κρατικών ενισχύσεων. Το τελευταίο διάστημα, όμως, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των ΠΣΕΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να μην παρατηρούνται τα φαινόμενα των καθυστερήσεων που είχαμε στο παρελθόν, όπου οι αγρότες περίμεναν τρία και τέσσερα χρόνια για να πάρουν τις ενισχύσεις. Όπως με ενημερώνουν, μέχρι τέλος του χρόνου θα αρχίσει η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους των πυρκαγιών της Χίου και του Βιάννου».

Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα δακοκτονίας
 «Δυστυχώς, από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τη διασπορά ενεργειών, άρα και ευθυνών στην υλοποίηση του προγράμματος, παρατηρούνται προβλήματα στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας σε όλη τη χώρα. Πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις. Πολλές φορές οι Περιφερειακές Ενότητες δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό και την εμπειρία για να διεξάγουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς για την προμήθεια δολωματικού υλικού ή των εργολαβιών παγιδοθεσίας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μας έχει αποστείλει και σχετική επιστολή, με την οποία ζητά οι διαγωνισμοί να μην γίνονται από τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά κεντρικά από το ΥπΑΑΤ. Θα έχω συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη νέα χρονιά το πρόγραμμα της δακοκτονίας».

Ο ΕΛΓΑ είναι βιώσιμος δίχως να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό
«Ο ΕΛΓΑ στέκεται και είναι βιώσιμος μόνο με τα ασφάλιστρα που δίνουν οι αγρότες. Δεν υπάρχει δυνατότητα και με δεδομένη την οικονομική κρίση να διολισθήσουμε σε προηγούμενες συνήθειες και να καλύπτουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ».