Ξεκινά το οικοδομικό βοήθημα

Το Σωματείο Οικοδόμων Σπάρτης γνωστοποιεί ότι η καταβολή του οικοδομικού βοηθήματος ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει

το έτος 2010 τουλάχιστον 95 ημέρες εργασίας και να μην υπερβαίνουν τις 210 ημέρες. Ουσιαστικά δηλαδή να έχει ο δικαιούχος καθαρές ημέρες τουλάχιστον 73 και να μην υπερβαίνει τις 163. Οι δικαιούχοι δύνανται να προσέρχονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αριθμό βιβλιαρίου του ΙΚΑ
2. Ταυτότητα
3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας
4. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011
5. Όσοι οικοδόμοι έχουν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν μαζί τους το Ε3
6. Για αλλοδαπούς απαραίτητη είναι και η άδεια παραμονής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο σωματείο Οικοδόμων Σπάρτης και στα τηλέφωνα 27310 28539 και 6976562579.