17/10 | Με προσωπικό ασφαλείας η ΔΟΥ Σπάρτης

Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Εργαζομένων στις ΔΟΥ

Στις 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση, η ΔΟΥ Σπάρτης θα λειτουργεί με προσωπικό Ασφαλείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ