Όχι από το Δήμο Μονεμβασιάς στη σύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της 8ης φετινής του συνεδρίασης, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ που αφορά το σχεδιασμό υλοποίησης της ενεργειακής δικτύωσης Πελοποννήσου – Κρήτης.

Της απόφασης του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου, προηγήθηκε εισήγηση του κ. Δημάρχου ο οποίος αναπτύσσοντας τις απόψεις του επί του θέματος, αναφέρθηκε στους λόγους που διαφωνεί με τον υφιστάμενο σχεδιασμό επισημαίνοντας ότι «ο Δήμος Μονεμβασίας επιβαρύνεται συστηματικά και πολλαπλώς με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην 140/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτυπώνεται η παραπάνω εισήγηση καθώς και η σχετική απόφαση του οργάνου.