Το 7ο Δημοτικό Σπάρτης ζητά Σχολικό Τροχονόμο

Από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ