Συνεργασία ΚΕΕΜ – ΕΤΟΙΜΟΚΛΗ Rescue Team

O Ετοιμοκλής και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) ξεκίνησαν συνεργασία στην εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων στρατιωτών στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση.

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση είναι η αλληλουχία ενεργειών που αποσκοπούν στην επαναφορά του πάσχοντος στη ζωή και τη βαθμιαία αποκατάσταση των βλαβών. Η βασική ΚΑΡΠΑ είναι η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και η υποστήριξη της κυκλοφορίας χωρίς εξοπλισμό ή με ελάχιστα απλά μέσα.

Σκοπός της βασικής υποστήριξης της ζωής είναι να ελαχιστοποιήσει τον κρίσιμο χρόνο, με διατήρηση ικανοποιητικής αναπνοής και κυκλοφορίας, μέχρι την πλήρη αναζωογόνηση.

Ευχαριστούμε την διοίκηση του ΚΕΕΜ και ιδιαίτερα τον διοικητή του ΚΕΕΜ Ταξίαρχο κ.Αθανάσιο Ρεκουνιώτη για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία!

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΧΥΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1356