Στις προτεραιότητες του Υπουργείου το Νέο Μουσείο Σπάρτης

«Αξιότιμοι κύριοι,
έχοντας λάβει την επιστολή σας αναφορικά με το τοπικό αίτημα για τη δημιουργία του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, παρακολουθούμε το ζήτημα από κοντά.
Με βάση την από 23.5.2017 επιστολή που σας απηύθυνε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, κατανοούμε ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για τη δρομολόγηση του έργου, το οποίο προκύπτει ότι βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας

Σταύρος Παναγιωτίδης
Προϊστάμενος Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού.
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού»

Κοινοποίηση