Πρόγραμμα αγώνων Α1 κατηγορίας Λακωνίας

1η Αγωνιστική
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

2η Αγωνιστική
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

3η Αγωνιστική
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

5η Αγωνιστική
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ

6η Αγωνιστική
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

7η Αγωνιστική
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

8η Αγωνιστική
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

9η Αγωνιστική
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ

10η Αγωνιστική
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

11η Αγωνιστική
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

12η Αγωνιστική
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

13η Αγωνιστική
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ

14η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

15η Αγωνιστική
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ

16η Αγωνιστική
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

17η Αγωνιστική
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

18η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

19η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

20η Αγωνιστική
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

21η Αγωνιστική
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ – Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ – ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ

22η Αγωνιστική
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ