Περιφέρεια Πελοποννήσου: Θέσεις εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών

Σας καλούμε την 1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11 π.μ να προσέλθετε στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Λακωνίας (1ος όροφος), σε σύσκεψη με θέμα « εκτίμηση του αριθμού των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη ».
Οι εργοδοτικοί φορείς σύμφωνα με την αριθ. 66224/2014 (ΦΕΚ 7/Β’ /8-1-2015) ΚΥΑ, όπως ισχύει σήμερα, καλούνται μέχρι την διενέργεια της σύσκεψης να μας αποστείλουν έκθεση με την εκτίμησή τους για τον αριθμό των θέσεων από τρίτες χώρες, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν στην χώρα μας με σκοπό την εργασία.
Η εκτίμηση αφορά μόνο τις ειδικότητες απασχόλησης που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας κάθε φορέα και θα αναφέρει: α) αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 Ν.4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο 13 Ν. 4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 Ν. 4251/2014) η απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-127 Ν. 4251/2014) και β) την πιθανή χώρα προέλευσης.