Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των … απλήρωτων μεταφορέων! Δηλώσεις Ροϊνου στον FLY

Αλαλούμ ξανά με τη μεταφορά των μαθητών, καθώς οι μεταφορείς, σε δημόσια τοποθέτησή τους αναφέρουν ότι ενώ ήδη έχει παρέλθει το 20ημερο από την ημέρα που έχει αποδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Π.Ε. Λακωνίας ποσό 776.700,00 € για τη μεταφορά μαθητών, η Π.Ε. Λακωνίας με τις αόριστες και κενού περιεχομένου απαντήσεις των αρμοδίων της σε σχετικά ερωτήματά στις δια ζώσης συναντήσεις, καθώς και με την αδιαφορία που επέδειξε σε έγγραφη όχλησή, ενισχύει την αβεβαιότητα για το χρόνο της πληρωμής μας, κάτι που θεωρούμε απαράδεκτο και πέραν κάθε ορθής συναλλακτικής αξίας και λογικής.

Για το θέμα μίλησε σήμερα στον αέρα του FLY ο κύριος Σωτήρης Ροϊνός.

Είχε προηγηθεί  η συνέντευξη του κυρίου Γιώργου Κοκκίνη!

Το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται και, κατά τακτά διαστήματα, κατανέμει στις Περιφέρειες της Χώρας χρήματα για τη μεταφορά των μαθητών.

Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Λακωνίας που έλεγχε τα σχετικά εντάλματα ανταποκρίνονταν σε λογικό και σύντομο χρόνο κάθε φορά που υπήρχε κατανομή από το Υπουργείο, έτσι ώστε όλες οι διαδικασίες και ειδικότερα η ενταλματοποίηση, ο έλεγχος και η απόδοση των οφειλομένων προς τους προμηθευτές, ολοκληρώνονταν το αργότερο σε είκοσι μέρες από την σχετική κατανομή.

Από την αρχή του τρέχοντος χρόνου η αρμοδιότητα του ελέγχου των ενταλμάτων για την πληρωμή των προμηθευτών του Δημοσίου πέρασε από τις κατά τόπους ΥΔΕ στις Περιφέρειες, κάτι που σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επιφέρει ένα απίστευτο αλαλούμ με κυριότερα θύματα τους προμηθευτές που παραμένουν απλήρωτοι για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, που έχουν παραληφθεί ή παρασχεθεί και έχουν τιμολογηθεί κατά το τρέχον αλλά και κατά το προηγούμενο έτος.

Ενώ ήδη έχει παρέλθει το 20ημερο από την ημέρα που έχει αποδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Π.Ε. Λακωνίας ποσό 776.700,00 € για τη μεταφορά μαθητών, η Π.Ε. Λακωνίας με τις αόριστες και κενού περιεχομένου απαντήσεις των αρμοδίων της σε σχετικά ερωτήματά μας στις δια ζώσης συναντήσεις, καθώς και με την αδιαφορία που επέδειξε σε έγγραφη όχλησή μας, ενισχύει την αβεβαιότητα για το χρόνο της πληρωμής μας, κάτι που θεωρούμε απαράδεκτο και πέραν κάθε ορθής συναλλακτικής αξίας και λογικής.

Από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, μεταφέρουμε τους μαθητές χωρίς να έχουμε λάβει ούτε ευρώ, καταβάλουμε τα απαιτούμενα ποσά για την κίνηση των αυτοκινήτων (καύσιμα, μισθούς, κ.λπ.), χρεωθήκαμε τον ΦΠΑ (24%) επί των τιμολογίων που εκδώσαμε για τις υπηρεσίες του πρώτου τριμήνου 2017, τον οποίον, σημειωτέον, οι περισσότεροι προμηθευτές δεν αποδώσαμε λόγω αδυναμίας προς τούτο, γνωρίζοντας ότι η μη απόδοση του ΦΠΑ, αλλά και η μη εξυπηρέτηση άλλων οικονομικών υποχρεώσεων που έχουμε είτε ως επιχειρήσεις είτε ως φυσικά πρόσωπα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ειδικότερα στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών και του κινδύνου να χαθούν αυτές, λόγω ακριβώς, από τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεών μας.

Γνωρίζουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της Π.Ε. Λακωνίας δεν ευθύνονται ή ευθύνονται ελάχιστα για την καθυστέρηση επί της απόδοσης των οφειλομένων προς εμάς. Αναγνωρίζουμε επίσης τις προσπάθειες που έχουν επιδείξει στο παρελθόν για την το συντομότερο δυνατό διευθέτηση παρόμοιων θεμάτων.

Στην προκείμενη περίπτωση η ευθύνη είναι αποκλειστικά σ’ αυτούς που ενώ διεκδικούν διακαώς τη μετάβαση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση, στην πράξη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, αφού δεν προβλέπουν, δεν σχεδιάζουν, δεν ενεργούν στοχευμένα. Ενώ γνώριζαν από τα μισά του προηγούμενου έτους ότι η ασκούμενη από το κράτος (Υπουργείο Οικονομικών: οικείες ΥΔΕ) αρμοδιότητα του ελέγχου των ενταλμάτων θα μεταβιβαστεί στην δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες), άφησαν τα πάντα στον αυτόματο πιλότο, όπου μέχρι και σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εξελίσσεται ένα θρίλερ, ένας εμφύλιος πόλεμος για το ποιος θα ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα, με θύματα ασφαλώς όπως και προαναφέραμε τους προμηθευτές της Περιφέρειας αγαθών και υπηρεσιών.

Έχουμε κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση να διακόψουμε τη μεταφορά μαθητών. Ως υπεύθυνες επιχειρήσεις και υπεύθυνοι επαγγελματίες, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που θα επιφέρει τούτο στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους προμηθευτές μας, αυτούς κυρίως των καυσίμων, να μας πιστώσουν περαιτέρω, ώστε η μεταφορά να συνεχιστεί απρόσκοπτα και για το εναπομείναν διάστημα του σχολικού έτους.

Όμως θα προβούμε άμεσα σε κάθε νομική ενέργεια, ώστε να αναδειχθούν οι υπεύθυνοι που κωλυσιεργούν την απόδοση των οφειλομένων προς εμάς, διεκδικώντας και τους προβλεπόμενους από το νόμο τόκους υπερημερίας.

Τα όποια ποσά τόκων υπερημερίας που θα εισπράξουμε θα τα δωρίσουμε στα τρία σχολεία ειδικής αγωγής της Π.Ε. Λακωνίας.

Οι διαχειριστές/εκπρόσωποι
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Κοκκίνης