Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία λόγω … αγροτών

Λόγω της κατάληψης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σήμερα Παρασκευή 26/02/2016, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας μέχρι τη Δευτέρα 29/02/2016.