Παραδόθηκε η Τοξωτή Γέφυρα στο δρόμο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Μέσω της νέας τοξωτής γέφυρα Τ4 διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του αυτοκινητοδρόμου Α7 Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα.

Όπως αναφέρει η Ελευθερία, η εντυπωσιακή γέφυρα δόθηκε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 11 κλείνοντας ουσιαστικά μετά από δεκαετίες τον κατασκευαστικό κύκλο του βασικού κορμού του αυτοκινητοδρόμου, που συνδέει τη Νότια Πελοπόννησο με την Αθήνα.

Η σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα μήκους 390 μέτρων, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, με την αποπεράτωση του οποίου, ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου που παρουσιάζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδομών “το πολύπαθο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης – Καλαμάτας, μήκους 11,5 χλμ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές του 1990 από την περιφέρεια Πελοποννήσου και παραδόθηκε τελικά σε κυκλοφορία την άνοιξη του 2000.

Ένα χρόνο μετά την παράδοσή του, εμφανίστηκαν σοβαρές ενδείξεις γεωλογικών ασταθειών οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τρία χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2003 εκδηλώθηκε η ευρεία κατολίσθηση της Τσακώνας. Τα αίτια της κατολίσθησης αυτής, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον Ελλαδικό Χώρο μετά την κατολίσθηση στην Περιοχή της Παναγοπούλας στην Αχαΐα, δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως, ωστόσο, σχετίζονται σίγουρα και με το τρόπο που κατασκευάστηκε το Έργο την περίοδο 1990 – 2000.

Η έκταση της κατολίσθησης ήταν τέτοια (μετακινήθηκαν περίπου 6.000.000 μ3 εδαφικής μάζας) που παρουσιάστηκαν προβλήματα και στην ΠΕΟ Μεγαλόπολης – Καλαμάτας (Δερβένι κ.λπ.) τα οποία ακόμα μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζονται από το υπουργείο.

Όλες οι μελέτες και εργασίες για αποκατάσταση της κατολίσθησης και την ανακατασκευή του αυτοκινητοδρόμου έγιναν με μέριμνα και χρηματοδότηση του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με δεδομένη την αφαίρεση των σχετικών αρμοδιοτήτων (από το 2003) από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν:

● Τέσσερεις μεγάλες γέφυρες συνολικού μήκους 1.220 μέτρων και για διέλευση του αυτοκινητοδρόμου από τις περιοχές που εκδηλώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα και συγκριμένα:

– μια κοιλαδογέφυρα μήκους 500 μέτρων,

– δύο γέφυρες μήκους 160 μέτρων εκάστη,

– μία σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα Τσακώνας (Γέφυρα Τ4) μήκους 400 μέτρων.

Εξ αυτών η σημαντικότερη είναι η σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας (Γέφυρα Τ4) μήκους 400 μέτρων για την γεφύρωση της περιοχής της μεγάλης κατολίσθησης που είναι ένα έργο εξαιρετικής πολυπλοκότητας, τόσο ως προς την θεμελίωση όσο και ως προς την ανωδομή.

● Δύο (2) Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover).

– το ένα μήκους 125 μέτρων διπλού κλάδου,

– το άλλο μήκους 300 μέτρων μονού κλάδου.

● Σημαντικό αριθμό ειδικών γεωτεχνικών έργων σταθεροποίησης πρανών με αγκυρώσεις, κατασκευής οπλισμένων επιχωμάτων, πασσαλότοιχων, κ.λπ.

● Ανακατασκευή ή επισκευή σημαντικού αριθμού εγκάρσιων τεχνικών απορροής των ομβρίων του αυτοκινητοδρόμου”.