Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν Φοροτεχνικοί & Λογιστές

Σε συνέχεια του από 21/6/2017 αιτήματος μας για παράταση των Φορολογικών Δηλώσεων των Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, τουλάχιστον έως τις 20/7/2017, και με δεδομένο των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί σχετικά με τους κωδικούς 037 – 038 – 021 και που τώρα προσπαθούμε να αποστείλουμε όλες τις εκκρεμότητες μας (που είναι αρκετές), παρακαλούμε να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία στις 26/7/2017.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών – Λογιστών Ν. Λακωνίας

Ηλίας Κοντάκος

Κοινοποίηση