Πάνω από 100 ασθενείς σε δύο ημέρες στη Μονάδα Υγείας Σπάρτης

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017, ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Υγείας Σπάρτης με ωράριο 8:00πμ – 15:00μμ. Η πόλη της Σπάρτης αποκτά για πρώτη φορά αυτοτελή δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ήδη τις πρώτες δύο μέρες λειτουργίας δέχτηκε πάνω από 100 ασθενείς. Είναι βέβαιο ότι με τη λειτουργία της ΜΥ Σπάρτης, αναδεικνύεται η στρατηγική σημασία που έχει για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την προώθηση της καθολικής και ισότιμης κάλυψης του πληθυσμού, η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και η 6η ΥΠΕ είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της Π.Φ.Υ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ