Ορκωμοσία φοιτητών Νοσηλευτικής Σπάρτης

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να παρευρεθείτε στην 9η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή θα λάβει χώρα την Δευτέρα 19/12/2016 12:00 μβ. στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη Λεωφ.

Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής
Αγγελική Ρόδη Burriel
Καθηγήτρια