Οριστικό: Δεν αλλάζουν τα τέλη κυκλοφορίας για φέτος

Τελικά, το υπουργείο οικονομικών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές των τελών κυκλοφορίας για φέτος, καθώς δεν υπάρχει ο χρόνος για μία σοβαρή και σωστή αλλαγή. Οι μεταβολές μετατίθενται για τον επόμενο χρόνο ώστε να είναι σοβαρές και μελετημένες.

Πίνακας τελών κυκλοφορίας

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 καθώς και για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους:
Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Ετήσια τέλη κυκλοφορίας
Έως 300 22 €
301 -785 55 €
786 – 1.071 120 €
1.072 – 1.357 135 €
1.358 – 1.548 240 €
1.549 – 1.738 265 €
1.739 – 1.928 300 €
1.929 – 2.357 660 €
2.358 – 3.000 880 €
3.001- 4.000 1.100 €
4.001 και άνω 1.320 €

Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η/11/2010 και μετά

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
(γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) Ετήσια τέλη ανά γραμμάριο εκπομπών
0-100 0 €
101 -120 0,90 €
121-140 1,10 €
141-160 1,70 €
161-180 2,25 €
181-200 2,55 €
201-250 2,80 €
Άνω των 251 3,40