Ορεινή Αρκαδία και Κορινθία πρωταθλήτριες στο χειμερινό τουρισμό

Η Αρκαδία και η ορεινή Κορινθία είναι οι πρωταθλήτριες στο χειμερινό τουρισμό, ένα μήνα πριν τις γιορτές, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκο, πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, ο οποίος τόνισε ότι οι τιμές έχουν εξορθολογιστεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το μεγάλο κύμα τουριστών πρέπει να συνοδευτεί και με αντίστοιχα έσοδα, ώστε να έχει λόγο η αισιοδοξία της κυβέρνησης.