Μητρώο Πολιτών και στο Δήμο Ευρώτα

Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί από τις 22 Ιανουαρίου 2018 το Μητρώο Πολιτών, δηλαδή μια ενιαία βάση δεδομένων για όλη τη χώρα, που θα συνδυάζει τις πληροφορίες των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων. Κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάπτωση στο νέο σύστημα:

από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 δε θα διενεργείται καμία ενημέρωση – καταχώρηση στο Δημοτολόγιο. Η έκδοση πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αιτιολογημένα)

και

Από τις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 θα διενεργούνται καταχωρήσεις χειρόγραφης μορφής και για τον λόγο αυτό συστήνεται οι πολίτες να προσέρχονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. Θάνατοι) στα Ληξιαρχεία του Δήμου.

Η έκδοση Ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται μόνο με αναπαραγωγή από χειρόγραφα ή εκτυπωμένα βιβλία και για τον λόγο αυτό συστήνεται στους πολίτες να τις ζητούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αιτιολογημένα).