Μάρθα Ηλιοπούλου | Προφορικές Εξετάσεις: Τα πώς και τα γιατί

Η απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις και η διενέργεια προφορικών εξετάσεων αποτελούν ζητήματα που προβληματίζουν γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρατίθενται κάποιες σημαντικές επισημάνσεις για τις προφορικές εξετάσεις.

*Για τους μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική εξέταση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθρογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαρηθμησία, πρόβλημα όρασης, κινητική αδυναμία άνω άκρων, φάσμα αυτισμού)
*Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και στην ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Επίσης, πρέπει να αναφερθούν κάποιες σημαντικές παράμετροι σχετικά με το πότε και με ποιο τρόπο ισχύει η διενέργεια προφορικών εξετάσεων.

*Οι γονείς των μαθητών υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση.
*Μεικτός τρόπος: οι μαθητές που δίνουν προφορικά, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν κάποια θέματα γραπτώς.
*Η προφορική εξέταση αφορά τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων – τετραμήνων, τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις.

Μία σειρά από ερωτήματα τους απασχολούν, πώς να αντιμετωπίσουμε τις προφορικές εξετάσεις ; πώς πρέπει ο εκπαιδευτικός να διατυπώνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ;

Θα προσπαθήσω με αυτό το κείμενο να δώσω μερικές απλουστευμένες οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης. Οι συμβουλές αυτές χρησιμεύουν στους εκπαιδευτικούς που εξετάζουν αλλά και διδάσκουν παιδιά με δυσλεξία, καθώς καις στους γονείς για να γνωρίζουν τι απαιτείται στη σχολική προετοιμασία των παιδιών τους.

Παρακάτω παρατίθενται σύντομες συμβουλές :

•Να διαβάζονται τα θέματα δυνατά από τον υπεύθυνο πολλές φορές τα θέματα βήμα – βήμα και να ελέγχεται αν τα έχει γράψει σωστά ο μαθητής

•Να επαναλάβει μόνος του ο μαθητής την εκφώνηση χωρίς να τη διαβάσει και αν μπορεί να μας εξηγήσει τι ζητάει.

•Ο εκπαιδευτικός να μιλάει αργά και καθαρά και να ζητάει να επαναλάβει ο μαθητής τι κατάλαβε.

•Επειδή οι μαθητές με ΜΔ χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα απόδοσης προσοχής, η εξέταση να γίνεται σε ήσυχο περιβάλλον χωρίς εξωτερικές επιδράσεις (θόρυβοι, κίνηση κλπ)

•Τα γραπτά κείμενα (διαγωνίσματα) θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν αραιογραμμένα.

•Επειδή οι μαθητές με ΜΔ μπορεί να έχουν προβλήματα στην ακουστική και οπτική αντίληψη λέξεων ή σύνθετων σχημάτων, να χρησιμοποιεί απλές οπτικές απεικονίσεις του προβλήματος (σχήματα, εποπτικά μέσα).

•Επειδή οι μαθητές με ΜΔ δεν μπορούν να επιλέξουν τη στρατηγική αντιμετώπισης μιας κατάστασης και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν όταν οδηγηθούν σε αδιέξοδο κατά την επίλυση ενός προβλήματος ο καθηγητής πρέπει:

•Να απλοποιεί προφορικά τις εκφωνήσεις των θεμάτων.

•Να βοηθάει τον μαθητή να εντοπίσει τις παραμέτρους του προβλήματος

•Να συμβάλει στη βήμα – βήμα βοήθεια του μαθητή στο ξεπέρασμα των δυσκολιών κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος.

Της Μάρθας Ηλιοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος MA Special Education /B.T.E.C Edecxel
Υπεύθυνη : Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου “Εξέλιξη”