Λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

Το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας συνεδρίασε στις 17.8.2016 με μοναδικό θέμα στην ημ.διάταξη: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων όλων των κλάδων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λακωνίας,σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΠΕΘ (8.8.2016) ,προκειμένου να πραγματοποιηθεί η β’ φάση των αποσπάσεων.

Όμως το ΠΥΣΠΕ δε συνεδρίασε για να στείλει κενά στο ΥΠΠΕΘ στην α’ φάση αποσπάσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας δε κατέθεσε κάποια εισήγηση για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών, αλλά είπε ότι μετά τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις το ΠΥΣΠΕ(!) θα αποφασίσει για τον προσδιορισμό των κενών.

Με δική μου πίεση μας γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ ότι στα 6/θ θα υπολογίσουμε 7 εκπαιδευτικούς(δηλ. χωρίς υπεύθυνο δάσκαλο για το ολοήμερο ) και στα 12/θ 13 εκπαιδευτικούς(δηλ χωρίς δάσκαλο υπεύθυνο για το ολοήμερο).

Ως αιρετή των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων ΠΕ κατέθεσα την κάτωθι πρόταση-αντιεισήγηση: Θεωρώ ότι τα κενά που αποτυπώνονται από τη διοίκηση διαχωρίζουν την οργανικότητα από τη λειτουργικότητα,λογική που έχει στον πυρήνα της τη μη αναγνώριση των πραγματικών αναγκών ,τη συμπίεση προς τα κάτω των προσλήψεων .Είναι μια λογική που λέει πως τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν με λιγότερους εκπαιδευτικούς και ειδικά φέτος στηρίζεται στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φίλη για το νέο τύπο ολοήμερου σχολείου.

Καμία εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φίλη.Ο κλάδος δε θα δεχτεί τον κατακερματισμό της γνώσης ,το φτηνό,ευέλικτο σχολείο και το σχολείο «χυλός» που θέλει να επιβάλει το ΥΠΠΕΘ.Έτσι σύμφωνα με απόφαση 85ης ΓΣ της ΔΟΕ ακυρώνουμε την υπουργική απόφαση Φίλη στην πράξη με την κατάθεση πρότασης για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου ,των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρεί να τα περικόψει.

Θετικό ότι συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ για τον προσδιορισμό των κενών,ύστερα από έγγραφο αίτημά μας ,διότι διαβιβάζονται πολλές φορές στο ΥΠΠΕΘ κενά σε εκπαιδευτικούς χωρίς να συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ.Όμως μήπως θέλει ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ να επικυρώσουμε την αντιεκπαιδευτική πολιτική ΥΠΠΕΘ μέσω ΠΥΣΠΕ;Να τονίσουμε ότι και στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις το ΥΠΠΕΘ χρησιμοποίησε τα δικά του στοιχεία και όχι των ΠΥΣΠΕ,διευθύνσεων και περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.Το ΥΠΠΕΘ με φειδώ πραγματοποίησε τις υπηρεσιακές μεταβολές(μεταθέσεις,αποσπάσεις )ενώ υπήρχαν κενά .Έτσι το ΥΠΠΕΘ δεσμεύει για χρόνια τους εκπαιδευτικούς μακριά από τις περιοχές των συμφερόντων τους.

Να σημειώσω ότι ζήτησα πριν τη συνεδρίαση τα κάτωθι στοιχεία και συνειδητά ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ δε μου τα χορήγησε:

-εγγραφές παιδιών ανά τάξη και ανά σχολείο,

τμήματα ανά τάξη και ανά σχολείο,

εγγραφές ολοήμερου δημοτικού ανά σχολείο και ώρες αποχώρησης,

εγγραφές ολοήμερου νηπιαγωγείου ανά σχολείο και ώρες αποχώρησης και υποχρεωτικά ωράρια όλων των ήδη τοποθετημένων εκπαιδευτικών.

Πρόταση σχετικά με τον προσδιορισμό των εναπομειναντων κενών :Προτείναμε σε όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ

Το κάθε τμήμα να έχει τον δάσκαλό του.Σε κάθε ολοήμερο τμήμα να υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός και μην επιτρέπεται η πρόωρη λήξη του προγράμματός του.Σε κάθε σχολική μονάδα τμήμα υποδοχής με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων,υπολογισμός διευθυντή σε κάθε σχολική μονάδα.

Κανένα κλείσιμο νηπιαγωγείου.Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα νηπιαγωγείου 7 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από 7.Όχι μικτά τμήματα στα νηπιαγωγεία και χωρίς προϋποθέσεις εγγραφής σε ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.Σε κάθε σχολική μονάδα όλες οι υπάρχουσες ειδικότητες με οργανική θέση και οι ώρες που θα περισσεύουν θα χρησιμοποιούνται για συνεργασία με εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής αγωγής για την ολόπλευρη γνώση των μαθητών.Υπολογισμός εκπαιδευτικών που θα πάρουν άδειες άνευ αποδοχών,άδειες που μπορούν να προκύψουν, πρωινή ζώνη,ενισχυτική διδασκαλία,μειωμένο ωράριο με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ,χωρισμό τμημάτων λόγω μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αλλοδαπούς.

Μετά την πρότασή μας ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας έσβησε ! από τα πρακτικά την εισήγησή του για τα δημοτικά δηλαδή 7 εκπαιδευτικούς στα 6/θ (δηλ. χωρίς υπεύθυνο δάσκαλο για το ολοήμερο ) και στα 12/θ 13 εκπαιδευτικούς(δηλ χωρίς δάσκαλο υπεύθυνο για το ολοήμερο).

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ απέρριψε την πρότασή μας και δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία, γιατί ανέφερε ότι είναι ελλιπής. Έτσι ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ χωρίς εισήγηση!!! σύμφωνα με Υπουργική απόφαση Φίλη ,με στοιχεία από τον προηγούμενο πίνακα οργανικής σύνθεσης μαζί με τα δυο τακτικά διορισμένα μέλη με κομπιουτεράκι μου ανακοίνωσαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Καταγγέλλω ότι ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ και τα δύο τακτικά διορισμένα μέλη δε μου έδωσαν καμία σημασία και απλά ανακοίνωναν κενά και υπολόγιζαν διδακτικές ώρες σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών με κομπιουτεράκι,σύμφωνα με υπουργική απόφαση Φίλη.

Τόνισα σε όλα τα μέλη πως είναι δυνατόν να προχωράει η διαδικασία της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ χωρίς εισήγηση από τον πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας.

Να σημειώσω ότι ο άλλος αιρετός της Ανεξάρτητης Κίνησης για σοβαρούς προσωπικούς λόγους αποχώρησε μετά από μισή ώρα από την έναρξη της συνεδρίασης.Δεν κατέθεσε καμία πρόταση ενώ είχε τον χρόνο ,απλά καταψήφισε την κατάρτιση του πίνακα λειτουργικών κενών σύμφωνα με απόφαση 85ης ΓΣ ΔΟΕ.

Πλειοψηφικά ,πλην των δύο αιρετών, προσδιορίστηκαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά προς ΥΠΠΕΘ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η β’ φάση των αποσπάσεων ύστερα από μεταθέσεις ,απόσπασεις,άδειες εκπαιδευτικών,συνταξιοδοτήσεις,θέσεις εκπαιδευτικών σε θητεία,αποσπάσεις στο εξωτερικό,απόσπασεις σε φορείς.

Ως αιρετή των Παρεμβάσεων καταψήφισα τον πίνακα των εναπομειναντων λειτουργικών κενών , σύμφωνα με ανωτέρω πρότασή μου και απόφαση 85ης ΓΣ της ΔΟΕ ,διότι προσδιορίστηκαν με βάση υπουργική απόφαση Φίλη και δε συντάσσονται με αποφάσεις του κλάδου.

Επισυνάπτονται πίνακας οργανικής σύνθεσης( με βάση τον οποίο υπολογίστηκε ο πίνακας λειτουργικών κενών) και ο πίνακας λειτουργικών κενών 2016-17.

Να τονίσουμε ότι και οι δύο πίνακες προσδιορίστηκαν πλειοψηφικά,πλην των δύο αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

Στο τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ ήθελε να ορίσει νέα συνεδρίαση χωρίς πρόσκληση στις 21 ή 22.8 ενώ απουσίαζε ο άλλος αιρετός.

Με δική μας πίεση δεν επιτρέψαμε να οριστεί νέα συνεδρίαση χωρίς πρόσκληση και ζητήσαμε να μην οριστεί πριν τις 25.8 για προσδιορισμό λειτουργικών υπεραριθμιών.

Μάλιστα του γνωστοποίησα :ενώ τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει και δεν έχουν συνεδριάσει οι σύλλογοι διδασκόντων για τα κάτωθι:

για πρωινές ζώνες, ενισχυτική διδασκαλία ,τμήματα υποδοχής ,χωρισμό τμημάτων με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αλλοδαπούς,

δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε λειτουργικές υπεραριθμίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζει η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας τα λειτουργικά κενά θα φέρει:

1) Ανεργία. Ο υπολογισμός τους στερεί δεκάδες θέσεις εργασίας μόνο στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

2) Υποχρεωτικές μετακινήσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

3) Ανασφάλεια για το μέλλον αφού δε θα μπορεί κανείς να προγραμματίσει που θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά και έτσι η οργανική θέση του αίρεται.

Είναι προφανές πως καταψηφίζουμε τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ ,καταθέτουμε προτάσεις και σε συνεργασία με τη ΔΟΕ,συλλόγους εκπαιδευτικών,συλλόγους διδασκόντων,αιρετούς,

μπλοκάρουμε την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης Φίλη στην πράξη και την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που διαλύει το δημόσιο σχολείο,οδηγεί χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία και μετακινεί μόνιμους εκπαιδευτικούς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ-ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ-ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ

Η αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας με την Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση εκπαιδευτικών Λακωνίας-Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ

Παπαδοπούλου Ελισάβετ

Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης των αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ καθώς και σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – πλην αυτών της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρικής Υπηρεσίας), παρακαλούμε να υπολογίσετε τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας της περιοχής αρμοδιότητάς σας.
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά πρώτον από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνει, αφού ληφθούν υπόψη οι υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων, που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 & 7 του Ν.3848/2010.
Οι πίνακες θα παραμείνουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις και τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης και, όταν ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην υπηρεσία μας για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων
Ταυτόχρονα, οι στήλες η και ι του πίνακα (λειτουργικά κενά/πλεονάσματα) θα καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr), στη διαδρομή:
Για τη Γενική παιδεία: Διαχείριση → Εισαγωγή Κενών → Επιλογή ιδιότητας κενών: Αποσπάσεις. Στο πεδίο Επιλογή ΠΥΣΠΕ- κλάδου καταχωρίζετε το συνολικό αριθμό των λειτουργικών κενών και το συνολικό αριθμό των λειτουργικών πλεονασμάτων Γενικής Αγωγής.
Η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2016 και για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2016.
Εξυπακούεται ότι τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποτυπώνονται με αντικειμενικό τρόπο με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την απόλυτη κάλυψη των αναγκών εξ αρχής των σχολικών μονάδων.