Καμμένος: “Καμία απόφαση για το στρατόπεδο της Τρίπολης”

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κύριας Κωνσταντίνος Βλάσης με Θέμα «Λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Τρίπολη» επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στα πρακτικά της συζήτησης της (3) σχετικής η οποία επεβλήθη από άλλο συνάδελφο για το ίδιο ζήτημα, τα οποία και σας καταθέτω συνημμένα.

Ειδικότερα η λειτουργία τον ΚΕΝ Τρίπολης, όπως και όλων των υπολοίπων Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, αποτελεί μέρος της γενικότερης αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία μελετάται την παρούσα περίοδο, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έχω διακηρύξει ότι αυτό αποτελεί τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή της ισχύος τους και βρίσκεται μονίμως στο επίκεντρο του σχεδιασμού του ΥΠΕΟΑ.

Συνεπώς, η όποια επίδραση από την αναδιάρθρωση της διαδικασίας κατάταξης των νεοσυλλέκτων και της λειτουργίας των ΚΕΝ επί των στελεχών. που υπηρετούν σε αυτά, 0m αντιμετωπισθεί σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά και με την πρέπουσα κοινωνική ευαισθησία.

Πάνος Καμμένος