Εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα ζητάει ο Δήμος Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα για τη λειτουργία της υπηρεσίας του κτηνιατρείου και για τη μέριμνα των αδέποτων ζώων ενδεικτικού προϋπολογισμού 4999,99 ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την από 30/05/2017 τεχνοοικονομική περιγραφή της Δ/νσης Περ/ντος , Υπ. Δόμησης και Τ.Υ (ΑΔΑΜ: 16REQ001712572).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας για την εν λόγω προμήθεια μέχρι την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και έως ώρα 12:00μ.μ. , στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ευρώτα στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι: Μυλωνά Αν. & Ρωμαίου Αν., τηλ.: 2735360019, 2735360017 και fax:2735360033).

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ

Κοινοποίηση