Ελπίδες ανόδου στη Football League για τους δευτεραθλητές της Γ’ Εθνικής

Ο νέος ΚΑΠ επιτρέπει στους δευτεραθλητές της Γ’ Εθνικής να κάνουν όνειρα για Footbal League.

Ο νέος Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου που ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ αναφέρει στο Άρθρο 4, στην παράγραφο 5 τα εξής: «Το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας αρχίζει πάντοτε με τον αριθμό των ομάδων που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο τέλος των πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις αριθμός ομάδων από την Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία στην Γ’ Εθνική  Ερασιτεχνική κατηγορία και προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός ομάδων από την Γ’ Ερασιτεχνική στην Β’ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία.

Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Β΄ κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ Ερασιτεχνική στην Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερεις (4) αμέσως επόμενες στην σειρά κατάταξης – μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων – του μίνι πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με τους ίδιους κανόνες.

Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την Β΄ κατηγορία ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη αριθμός ομάδων».

Με άλλα λόγια, αν μια ομάδα παραιτηθεί για κάποιο λόγο από τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Football League, τότε δικαίωμα για άνοδο αποκτούν οι 4 δευτεραθλητές της Γ’ Εθνικής. Αν και πάλι δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ομάδων στη Football League, τότε μόνο αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την Β΄ κατηγορία ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν.

Κοινοποίηση