«Βέτο» από το Δήμο Τρίπολης για τους πρόσφυγες

Ύστερα από τρεις ώρες συνεδρίασης, το ΔΣ Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει ψήφισμα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων στον Δήμο Τρίπολης.

Συναποφασίστηκαν πέντε άξονες από όλες τις παρατάξεις:

Πρώτον, ότι αποδέχονται τη φιλοξενία του αριθμού των προσφύγων που αναλογούν στην πόλη, και όχι πάνω από 500 άτομα στην Αρκαδία.

Δεύτερον, η φιλοξενία να περιλαμβάνει σίτιση, στέγαση και διερμηνεία, περίθαλψη.

Τρίτον, να ακυρωθεί η απόφαση για φιλοξενία προσφύγων στη ΒΙΠΕ Τρίπολης διότι εκεί δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις και αντίκειται στους όρους δόμησης και χρήσης της περιοχής.

Τέταρτον, ο Δήμος Τριπολης και το ΔΣ δεσμεύετει να συμβάλει στην εξεύρεση χώρων απορρίπτοντας κάθε τελεσίγραφο έως την 6η Ιουνίου που έχει θέσει ο κ. Βίτσας και γι’ αυτό καλεί πολίτες και φορείς να προτείνουν κατάλληλους χώρους ως την Παρασκευή 3 Ιουνίου.

Πέμπτον, να ενισχυθεί το Παναρκαδικό με ιατροφαρμακευτικό υλικό, προσωπικό, εξοπλισό και υλικά, και ο Δήμος Τρίπολης να ενισχυθεί με κονδύλια για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας.

Έφη Καστραντά