Αντίθετο το ΔΣ Σπάρτης στη δημιουργία Χώρου Ταφής Αποβλήτων στη Μεγαλόπολη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, έχοντας υπόψη:
1. Τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (δηλαδή, τοξικών, τερατογονών, καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων κ.λ.π., ο οποίος έγινε νόμος του κράτους με δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄4326/30-12-2016 και αναφέρει ως προτεινόμενο χώρο για την ταφή Επικίνδυνων Αποβλήτων τη Μεγαλόπολη, διότι τα εξαντλημένα λιγνιτωρυχεία της αποτελούν το ισχυρότερο κριτήριο σύμφωνα με το νόμο.
2. Ότι με τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει τουλάχιστον σε οικονομικό μαρασμό και απομόνωση το μεγαλύτερο κομμάτι της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Λακωνίας.
3. Ότι αν θάβονται Επικίνδυνα Απόβλητα στο γειτονικό αυτό χώρο, θα αποτελούν έναν εν δυνάμει σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία όλων των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Δηλώνει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία Χώρου Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη Μεγαλόπολη και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή αυτού του επικείμενου γεγονότος.

Καλεί τους δημότες της Σπάρτης να είναι σε εγρήγορση και να μην επιτρέψουν να γίνει το έγκλημα αυτό στη γειτονιά μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ