Ανακοίνωση ΔΑΟΚ για τη δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η δράση αφορά τη καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς μέσω εγκατάστασης παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων στον αγρό, και είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 3/7/2017 ως 24/7/2017 στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΤ. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παραπάνω δράση όπως και το εγχει ρίδιο οδηγιών της αίτησης στήριξης υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) .

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ

Κοινοποίηση